Записатися
Записатися

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 

Фізична особа-підприємець ПІБ, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об’єднань: _______________ від __________ року, який здійснюєнадання послуг, передбачених на сайті https://backstage.ua, іменований надалі «Виконавець», на підставі статті 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує будь-якій фізичній особі, що володіє дієздатністю і всіма необхідними правами і повноваженнями для укладення та виконання даного Публічного договору, надалі іменований «Клієнт», далі разом – «Сторони» укласти даний Публічний договір про надання послуг (далі – «Публічний договір») про наступне:

 

1.ТЕРМІНИ, ВИКОРИСТАНІ В ДОГОВОРІ

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Виконавця адресована невизначеному колу осіб, наділеними дієздатністю і всіма необхідними правами і повноваженнями для укладення та виконання даного Публічного договору, щоб укласти з Виконавцем Публічний договір надання послуг на умовах, що містяться у цій Оферті.

1.2. Публічний договір – публічний договір надання послуг, який встановлює для всіх Клієнтів однакові умови надання послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Клієнтами.

1.3. Акцепт – надання Виконавцюповної і безумовної згоди Клієнта на пропозицію укласти Публічний договір на умовах, передбачених в даному Публічному договорі.

1.4. Послуги– Послуга або декілька Послуг, повний перелік яких розміщено (вказано) на сайті https://backstage.ua

1.5. Виконавець– суб’єкт господарювання, в особі фізичної особи-підприємця, що надає Послуги.

1.6. Клієнт– будь-яка дієздатна фізична, що відвідали веб-сайт https://backstage.ua або ж фізично відвідали приміщення салону краси, де надаються послуги з переліку, вказаного на веб-сайті, та акцептували даний Договір.

1.7. Веб-сайт – веб-сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою: https://backstage.ua.

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Клієнту Послуги (повний та детальний перелік послуг вказаний на сайтіhttps://backstage.ua), а Клієнт зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

2.2. Клієнт та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

2.3.Виконавець підтверджує, що має право на здійсненнятакої діяльності у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1.Виконавецьзобов’язаний:

– виконувати умови даного Договору;

– надавати Клієнту Послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

– об’єктивно інформувати Клієнта про Послуги та умови їх надання.

3.2.Виконавець має право:

– в односторонньому порядку призупинити надання Послуг за цим Договором у випадку порушення Клієнтом умов цього Договору;

– завчасно попереджати Клієнта про зміну вартості послуг;

– вести фото та/або відео фіксацію процесу надання Послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України;

– залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором;

– відмовитись від надання Послуг без застосування до нього будь-яких штрафних санкцій в разі: запізнення Клієнта більше, як на 15 хвилин;появи Клієнта на запис у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;якщо повідомлена Клієнтом інформація про стан його здоров’ямістить будь-які протипоказання щодо отримання Клієнтом Послуг;

– інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА

4.1.Клієнт зобов’язаний:

– своєчасно оплатити надані Послуги на умовах цього Договору;

– ознайомитись з інформацією про Послуги, які розміщена на веб-сайтіВиконавця;

– прибути в місце надання Послуг в дату та час надання Послуг, узгоджені сторонами;

– до початку надання Послуг повідомити Виконавця про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції організму, та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я;

– з повагою ставитися до Виконавця та його відвідувачів, не дозволяти собі грубощів та будь-яких проявів агресії, дотримуватись санітарно-гігієнічних умов.

4.2.Клієнт має право:

– оформити запис на Послугу на сторінці Веб-сайтуВиконавця або через додаток, або в телефонному режимі;

– вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;

– отримувати Послуги належної якості;

– отримувати достовірну та повну інформацію про перелік, склад та вартість Послуг, що надаються Виконавцем;

– інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

  1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном або через веб-сайт, або за допомогою будь-якого іншого доступного засобу зв’язку. Клієнт може записатись на Послугу на дату і час, доступні для такого запису. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Клієнтів. Попередній запис Клієнт на Послугу (Послуги) вважається акцептом (прийняттям) Клієнтом умов надання послуг Виконавцем та цього Договору, зокрема щодо виду, обсягу та вартості послуг.

5.2. В момент запису на Послугу Клієнт зобов’язується зазначити:

– своє прізвище, ім’я та по-батькові;

– свій актуальний номер мобільного телефону;

-іншу інформацію про себе та про засоби зв’язку, які дозволять ідентифікувати Клієнта та зв’язатися з ним з метою підтвердження запису та/або інших даних/інформації, що необхідні для якісного надання Послуг.

5.3. До початку надання Послуг Виконавець в усній формі погоджує з Клієнтом перелік та вартість всіх Послуг, які Клієнт бажає отримати.

5.4. Здійснюючи запис на Послугу, Клієнт засвідчує, що він не має: трофічних змін шкіри; дерматологічної патології або гострих запальних процесів на шкірі; гострих, хронічних або інфекційних захворювань; вагітності; алергії; чутливої шкіри; будь-яких запальних процесів (вугрі, герпес, алергія); нервових розладів; індивідуальної непереносимості основних компонентів препаратів, які використовуються у косметології; порушення згортання крові; загострень хронічних хвороб; патологічної схильності до утворення рубців; онкологічних захворювань; гормональних порушень; дерматичних захворювань шкіри; пошкодженого шкіряного покриву; міоми, злоякісних утворень, підозрілих новоутворень на шкірі; діабету; серйозних пошкоджень нігтьової пластини, а також наявності ран та запальних процесів шкіри навколо нігтів; інших захворювань шкіри в зоні проведення процедури; будь-яких хірургічних втручань в зоні проведення процедур менш, ніж за 3 місяці до процедури.

5.5. У разі якщо Клієнт бажає змінити або скасувати запис на Послугу після отримання ним підтвердження, Клієнт може це зробити шляхом повідомлення Виконавця телефоном або за допомогою будь-якого іншого доступного засобу зв’язку.

5.6. Дату та час надання Послуг Виконавця може бути змінено з ініціативи Виконавця, у разі:

– якщо стан здоров’я Клієнта перед початком надання Послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Клієнта або інших тяжких чи негативних наслідків;

– виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання Послуг Виконавцем;

– попередньо узгоджений час початку надання Послуг може змінюватися з невеликим очікуванням у зв’язку з різною тривалістю обслуговування попередніх Клієнтів, що може перевищувати передбачуваний відрізок часу, виділеного на надання відповідної Послуги.

 

  1. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Послуги за даним Договором надаються Клієнту на платній основі.

6.2. Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Виконавцем та прийнятих Клієнтом Послуг.

6.3. Вартість Послуг визначається в залежності від обсягу наданих Послуг і згідно діючого Прайс-листа Послуг Виконавця на дату надання таких Послуг, що розміщений в загальнодоступному місці у салоні та на Веб-сайті.

6.4. Клієнт оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у національній валюті України – гривні.

6.5. Оплата наданих Послуг здійснюється Клієнтом у 100% розмірі вартості Послуг одним із нижченаведених способів за вибором Клієнта:

– шляхом здійснення оплати у готівковій формі в касу Виконавця.

– шляхом здійснення платежу за допомогою банківського переказу на рахунок Виконавця.

– шляхом оплати через мережу Інтернет з використанням будь-яких платіжних сервісів, за допомогою яких є можливість оплатити вартість Послуг, в тому числі на Веб-сайті (якщо така можливість передбачена).

6.6. Клієнту може надаватися знижка на вартість Послуг, розмір якої визначається у порядку, встановленому Виконавцем.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7.4. Ціни на Послуги, що надаються Виконавцем, можуть змінюватися Виконавцем і підлягають уточненню Клієнтом у Виконавця. Виконавець не несе будь-якої відповідальності за зміну цін на Послуги та будь-які наслідки і збитки, що виникли у Клієнта у зв’язку з цим.

7.5.Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю та/або здоров’ю Клієнта в результаті  неповідомлення Клієнтом інформації про стан свого здоров’я відповідно до п. 5.4 Договору або недотримання Клієнтом протипоказань Послуг.

 

  1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються: аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність Сторін, дії третіх осіб, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту закінчення дії обставини непереборної сили або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставини непереборної сили.

8.3. У разі якщо обставини непереборної сили будуть діяти більше двох місяців, будь-яка зі сторін має право відмовитися від виконання цього Договору в односторонньому порядку, повідомивши іншу сторону про це не пізніше десяти календарних днів до дати відмовлення.

 

  1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Цей Договір вважається погодженим Клієнтом та укладеним з дати акцептування.

9.2.Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього Договору, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому, Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті поточна редакція тексту цього Договору, є дійсною.

9.3. Виконавець докладає максимум зусиль для того, щоб інформація, розміщена на Веб-сайті, була актуальною і корисною на момент її публікації і не несе відповідальності, пов’язаної з використанням даної інформації, в результаті можливих неточностей, помилок і упущень. Виконавець не несе матеріальної та іншої відповідальності за навмисний або ненавмисний збиток, який може виникнути в результаті використання інформації, розміщеної на Веб-сайті Виконавця, яка може перестати бути актуальною, може бути не повною, містити технічні чи граматичні неточності. Виконавець має право без попереднього повідомлення вносити зміни та доповнення в Послуги Виконавця і іншу інформацію, розміщену на Веб- сайті Виконавця.

9.4. У випадках, не врегульованих цим Публічним договором, Виконавець і Клієнт керуються чинним законодавством України.

9.5. Клієнт підтверджує, що з моменту запису на отримання Послуг Виконавця, він (клієнт) повідомлений про включення добровільно наданих Виконавцю власних персональних даних до бази персональних даних Виконавця.

9.6. Покупець, перебуваючи на сайтіВиконавця, дає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з правами, які закріплені в Законі України «Про захист персональних даних».

9.7. Публічний договір укладається шляхом приєднання Клієнта до запропонованого Виконавцем Договору повністю через прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Клієнт не може запропонувати свої умови Публічного Договору.

9.8. Клієнт, вказуючи свої персональні дані, дозволяє Виконавцю направляти інформацію, зокрема рекламного характеру, за допомогою електронної пошти або SMS-повідомлень.

9.10. Клієнт дозволяє Виконавцюздійснювати запис і зберігання телефонних дзвінків, листування, повідомлень, зокрема електронних, пов’язаних з наданням Послуг Клієнту.

9.11. Претензії від Клієнтів приймаються Виконавцем за адресою: м. Київ, ______________________________________.

 

  1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 

Записатися

OOPS!

Ми закінчуємо ремонт і готуємося до швидкого відкриття!
Телефонуйте за номером
+38 098 181 11 18
і ми запишемо вас в інший салон мережі!

OOPS!

Ми закінчуємо ремонт і готуємося до швидкого відкриття!
Телефонуйте за номером
+38 098 181 11 18
і ми запишемо вас в інший салон мережі!

Оберіть свій найближчий BACKSTAGE*