Записатися
Записатися

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі — Політика конфіденційності) діє стосовно всієї інформації, яку мережа б’юті-салонів Backstage, розташована на доменному імені https://backstage.ua, може отримати про Користувача під час використання сайту мережі б’юті-салонів Backstage, програм і продуктів мережі б’юті- салонів Backstage.

 

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайтуб’юті-салонів Backstage(далі – Адміністрація сайту)» – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені мережі б’юті-салонів Backstage, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано певної або обумовленої фізичної особи (суб’єктові персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Оператором або іншими особами, хто отримав доступ до персональних даних особи, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або без наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту мережі б’юті-салонів Backstage(далі – Користувач) – особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт мережі б’юті-салонів Backstage.

1.1.6. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером, що зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту мережі б’юті-салонів Backstageозначає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. Погоджуючись із використанням файлів-cookie при першому відвідуванні сайту мережі б’юті-салонів Backstage, відповідно до положень даних Правил, Користувач надає дозвіл на використання файлів-cookie при кожному наступному візиті.

2.3. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайтумережі б’юті-салонів Backstage.

2.4. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайтумережі б’юті-салонів Backstage: https://backstage.ua. Мережа б’юті-салонів Backstageне контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайтімережі б’юті-салонів Backstage.

2.5. Адміністрація сайту не перевіряє правдивість персональних даних, що надаються Користувачем сайтумережі б’юті-салонів Backstage.

2.6. Перед тим, як розкрити на сайті персональну інформацію третьої особи, Користувач повинен отримати згоду цієї особи як на розкриття, так і на обробку цієї інформації відповідно до даних правил.

 

  1. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайтумережі б’юті-салонів Backstageщодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен на вимогу надати Адміністрації сайту при реєстрації на сайтімережі б’юті-салонів Backstageабо при записі на послуги в б’юті-салон Backstage.

3.2. Персональні дані, що відкриті для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайтімережі б’юті-салонів Backstage: https://backstage.uaта містять наступну інформацію:

3.2.1.  дата народження,прізвище, ім’я, по батькові Користувача;

3.2.2.  контактний телефон Користувача;

3.2.3.  адреса електронної пошти (e-mail);

3.3. Мережа б’юті-салонів Backstage захищає дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ( «піксель» ):

– IP адреса;

– інформація з cookies;

– інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу

реклами);

– час доступу;

– адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;

– реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частини сайту б’юті-салонів Backstage, які вимагають авторизації.

3.3.2. Мережа б’юті-салонів Backstageздійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обговорена вище (історія покупок, використовувані браузери, операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню за винятком випадків, передбачених в п. 5.2.  цієї Політики конфіденційності.

 

  1. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація мережі б’юті-салонів Backstageможе використовувати для таких потреб:

4.1.1. Ідентифікація Користувача, зареєстрованого на сайтімережі б’юті-салонів Backstage, для оформлення запису на послугу і (або) послуги дистанційним способом у мережі б’юті-салонів Backstage.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайтумережі б’юті-салонів Backstage.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайтумережі б’юті-салонів Backstage, надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місцязнаходження Користувача для безпеки і заради запобіганню шахрайству.

4.1.5. Підтвердження правдивості та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки у разі виникнення проблем, що пов’язані з використанням сайтумережі б’юті-салонів Backstage.

4.1.8. Надання Користувачеві з його згоди інформації щодо оновлення продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені мережі б’юті-салонів Backstageабо від імені партнерів мережі б’юті-салонів Backstage.

4.1.9. Здійсненнярекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.10. Надання доступу Користувачеві до сайтів або сервісів партнерів мережі б’юті-салонів Backstage.

 

  1. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, зокрема в інформаційних системах персональних даних через використання засобів автоматизації або без них.

5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади лише на підставах та в порядку, що встановлені законодавством України.

5.3. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача щодо втрати або розголошення персональних даних.

5.4. Адміністрація сайту робить всі організаційні й технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.5. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збитків або інших негативних наслідків, спричинених втратою або через розголошення персональних даних Користувача.

 

  1. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом мережі б’юті-салонів Backstage.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію щодо персональних даних у разі її зміни.

6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію винятково для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, розголошувати персональні дані в випадках, не зазначених у даній Політиці Конфіденційності, без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача за винятком п. 5.2. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що стосуються відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника, або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення неправдивих персональних даних або неправомірних дій.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2. і  7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

 

  1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають з відносин між Користувачем сайтумережі б’юті-салонів Backstageі Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

8.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника щодо результатів розгляду претензії.

8.3. У разі недосягнення згоди розгляд спору може бути передано на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

 

  1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайтімережі б’юті-салонів Backstage, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Усі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти, вказавши розділ сайту мережі б’юті-салонів Backstage.

9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://backstage.ua

 

 

Оновлено 31 травня 2024 р.

Записатися

OOPS!

Ми закінчуємо ремонт і готуємося до швидкого відкриття!
Телефонуйте за номером
+38 098 181 11 18
і ми запишемо вас в інший салон мережі!

OOPS!

Ми закінчуємо ремонт і готуємося до швидкого відкриття!
Телефонуйте за номером
+38 098 181 11 18
і ми запишемо вас в інший салон мережі!

Оберіть свій найближчий BACKSTAGE*